ENGLISH | BAHASA

Visi & Misi

VISION

Menjadi kolej teknikal dan vokasional terkemuka dan pilihan di Asia.

MISSION

Kami adalah entiti perniagaan

Latihan dan pendidikan teknikal dan vokasional adalah perniagaan teras kami

Kami melatih belia dan memberi mereka pengetahuan sertakemahiran yang diperlukan oleh pasaran kerja

Kami memenuhi jangkaan dan kehendak pihak berkepentingan kami

Kami menyumbang kepada kemanusiaan melalui inovasi sosial dan pembangunan mampan