ENGLISH | BAHASA

Kerjaya

Kerjaya

Untuk menjadi Kolej Teknikal dan Vokasional yang mengetuai dan pilihan di Asia adalah dengan mempunyai kakitangan terbaik, dan pasukan terbaik. Oleh kerana sumber manusia kami berkualiti tinggi, kami ingin menawarkan anda salah satu organisasi terbaik untuk membina dan mengembangkan kerjaya anda.

Kakitangan kami memperlihatkan nilai-nilai murni setiap hari secara terbuka, mewujudkan budaya hormat-menghormati dan penyampaian yang cemerlang. Nilai-nilai bersama kami termasuk kesetiaan, integriti, profesionalisme, kesedaran keselamatan dan kualiti, kepatuhan terhadap dasar, peraturan dan piawaian, peningkatan berterusan dan pembelajaran sepanjang hayat, bersatu dalam tujuan dan tindakan, berfokus pada minda dan penyelesaian.