ENGLISH | BAHASA

LEMBAGA PENASIHAT SEPTRONIC (SAB)

SAAB bertindak sebagai Badan Penasihat kepada Pengurusan Akademi; untuk menasihati dan membimbing Pengurusan dalam merangka dasar dan hala tuju Akademi, strategi dan pelan tindakan, dalam mencapai matlamat dan objektifnya, untuk kemajuan Akademi serta manfaat pelajar, guru dan semua pihak berkepentingan.

SAAB juga akan membimbing Pengurusan dalam membangun dan mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk penaja, pelajar, guru, ibu bapa, pihak berkuasa yang berkenaan (termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, Suruhanjaya Tenaga,), majikan yang berpotensi dan komuniti tempatan.

SAAB juga akan menasihati dan membantu Pengurusan dalam memperkukuhkan kecemerlangan akademik dan kecekapan teknikal / vokasional; menghubungkan Akademi ke jabatan dan agensi kerajaan yang relevan, dan majikan yang berpotensi untuk sokongan dan bantuan; dan membimbing Akademi untuk berunding dengan majikan yang berpotensi untuk penempatan latihak praktikal pelajar dan pekerjaan; dan berkongsi kemudahan pendidikan dan latihan mereka untuk manfaat dan pengalaman pembelajaran kedua-dua pelajar dan guru.

SAAB juga akan membimbing Pengurusan dalam membangunkan rancangan perniagaan dan sasaran untuk Akademi; mewujudkan budaya korporat yang positif dan nilai-nilai bersama; melaksanakan Dasar dan Prosedur Berkualiti; dan menempatkan sistem dan prosedur yang diperlukan.Ahli

Prof Emeritus Dato' Dr Ibrahim Ahmad Bajunid

Persatuan Pendidikan Malaysia (Pengerusi)

Dr Zakaria Taib

Presiden, ICSMEE Malaysia

Puan Sugunadevi Arjunan

Pengerusi/Ketua Pegawai Eksekutif/Pengetua, SSTC Academy.

Assoc Prof Dr Mustafa Man

Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, Universiti Malaysia Terengganu.